Avspenning i Norden må på dagsorden no! - News Summed Up

Avspenning i Norden må på dagsorden no!


Avspenning i Norden må på dagsorden no! Noreg må arbeide for ei sterk forbetring av tilhøve vårt til Russland og ikkje innretta alt for å oppfylle USAs og Natos behov. Det norske militærapparatet er i dag innretta for å oppfylle USAs og Natos behov, og mesteparten av militærbudsjettet på mange titals milliardar tenar difor ikkje Noreg sine interesser. Me i Noreg må arbeide for ei sterk forbetring av tilhøve vårt til Russland. Ein aktiv og konkret politikk for avspenning og oppbygging av tillit, samarbeid og venskap må prege tilhøve vårt til Russland.


Source: Bergens Tidende May 03, 2021 04:41 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...