En av fire barnevernstjenester vet om barn med behov som ikke får hjelp nå - News Summed Up

En av fire barnevernstjenester vet om barn med behov som ikke får hjelp nå


Kartleggingen er gjort av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å vise hvordan norske barnevernstjenester klarer å gi utsatte barn hjelp under koronakrisen. 64 oppgir at de kjenner til barn som har behov for hjelp fra barnevernet, men som nå ikke får det, melder Aftenposten. Flertallet, sju av ti som har svart, sier at barn med behov for hjelp, får det, mens nesten tre av ti sier altså at de vet om barn som ikke får hjelp, eller bare «i noen grad» får det. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han «tenker det dreier seg om hjelp som kan vente litt lenger». 44 prosent oppgir at det er ingen eller svært få fysiske møter nå.


Source: Aftenposten March 31, 2020 00:33 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...