Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøre - News Summed Up

Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøre


Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøreHelsedirektoratet er i en ny ukerapport klar på at testkrav på grensen er noe vi kan slutte med. – Testing på grensen kan opphøre, men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat immunitet eller negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger, skriver Helsedirektoratet i rapporten. Tallene fra Helsedirektoratets nye ukerapport viser at det var en betydelig nedgang i antall registrerte reisende som ble testet på grensen i uke 3. Testing i skoler og barnehager kan nedprioriteres–Testing i skoler og barnehager bør prioriteres lavere i kommuner med manglende testkapasitet, det sier Helsedirektør Bjørn Guldvog under presentasjonen av ukesrapporten. Bjørkholt pekte på at testing ved grensen har som mål å forhindre at videre smitte etter ankomst til Norge.


Source: Aftenposten January 28, 2022 08:36 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...