Her er krisepakken - News Summed Up
Her er krisepakken

Her er krisepakken

March 31, 2020 07:52 UTC

Trending Today


Her er krisepakken


Kapur trakk fram enigheten om en kontantstøtteordning til bedriftene på anslagsvis 20 milliarder kroner i måneden, i første omgang ut mai. Stortinget ber regjeringen redusere til én tredjedel på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom. Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner. Stortinget ber regjeringen styrke reisegarantifondet ytterligere. Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.


Source: Dagbladet March 31, 2020 07:52 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...