Insändare: ”Svenska kyrkan riskerar att sprida smitta” - News Summed Up

Insändare: ”Svenska kyrkan riskerar att sprida smitta”


Svenska kyrkan är en stark institution i svenskt samhällsliv som i undersökning efter undersökning visar sig åtnjuta stort förtroende hos allmänheten. Hållningen från biskopsmötet och Ärkebiskop Antje Jackelén har hittills varit att hålla kyrkorna öppna och fira gudstjänst och mässa in i det längsta. I Kyrkans tidning nr 13 från den 26 mars menar ärkebiskop Antje Jackelén att kyrkorna ska vara ”öppna, trygga och tillgängliga så mycket det bara går”. I Markusevangeliet 2:23-28 berättas om hur Jesus och lärjungarna går över sädesfält och lärjungarna rycker av axen. Jesus svarar: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.”Rimligen är även gudstjänst och nattvardsfirande till för människan och inte tvärtom.


Source: Dagens Nyheter March 31, 2020 08:26 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...