Oslo kommune kommer med utdatert kritikk av ungdomsteam | Lars Christian Vold - News Summed Up

Oslo kommune kommer med utdatert kritikk av ungdomsteam | Lars Christian Vold


I Dagsnytt 18 og i Aftenposten forsvarer direktør i Barne- og familieetaten i Oslo, Hege M. Malterud, Oslos håndtering av den økte ungdomskriminaliteten. De vil bygge en ny modell og blir kritisert av blant andre barneombudet for å skulle finne opp kruttet på nytt. Møter barna på deres arenaer«Tiltak skal være trygge, nyttige og samarbeidende, sett fra barns synspunkt.» Ingen er uenig med Oslos føringer her. Multisystemisk terapi er i kontinuerlig utvikling, så utdatert kritikk treffer dårlig. Vi ønsker alle det beste for barna og samfunnet, så kjære byråd, bruk det vi har.


Source: Aftenposten June 02, 2020 04:52 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...