Sykepleiere er bekymret: - News Summed Up
Sykepleiere er bekymret:

Sykepleiere er bekymret:

March 31, 2020 03:56 UTC

Trending Today


Sykepleiere er bekymret:


Fagbladet Sykepleien, som utgis av Norsk Sykepleierforbund, har spurt cirka 2000 sykepleiere om hvordan coronapandemien har påvirket deres arbeidshverdag. I undersøkelsen svarer to av ti sykepleiere at de ikke får gitt god nok helsehjelp på grunn av et strengt smittevernregime, og én av ti sier at de ikke får gitt god nok helsehjelp fordi tjenesten er overbelastet. Mer enn tre av ti sykepleiere sier de jobber vesentlig mer nå enn før coronautbruddet, skriver Sykepleien. Undersøkelsen hos Sykepleien viser at mange er bekymret for mangelen på smittevernutstyr. - UrovekkendeHun synes det er urovekkende at 25 prosent av sykepleierne i undersøkelsen er usikre på om arbeidsplassen kan takle en eskalering av situasjonen.


Source: Dagbladet March 31, 2020 03:56 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...