Aktivistisk universitetsforskning: - News Summed Up

Aktivistisk universitetsforskning:


Jeg er selvsagt helt enig i at et lands myndigheter ikke skal forsøke å styre forskningen ved universitetene. I samfunnsdebatten ser vi stadig at profilerte aktivistforskere ikke ønsker eller evner å skille mellom forskning og ideologi. VIDEO: HRS / Kystverket Vis merDet er også flere eksempler på at aktivistisk forskning medfører en ideologisk ensretting av hele forskningsmiljøer, med intoleranse overfor avvikende meninger og utfrysning av «dissidenter». Alt i alt vil aktivistisk forskning kunne representere en like alvorlig trussel mot den akademiske frihet som utilbørlige forsøk på fra myndighetene på forskningsstyring. Dessverre er det her mange eksempler på unnfallenhet i møte med aggressiv aktivisme i akademiske miljøer.


Source: Dagbladet April 09, 2021 10:41 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...