EU-komissio aloitti kurinpitotoimet: kohteina Unkari ja Puola - News Summed Up

EU-komissio aloitti kurinpitotoimet: kohteina Unkari ja Puola


Unkarin osalta yhtenä perusteena on tuore laki, joka käytännössä kieltää esimerkiksi homoseksuaalisuudesta kertomisen lapsille ja nuorille. Puolan osalta perusteena ovat puolalaiset alueet, jotka ovat nimenneet itsensä ”hlbti-ideologian vastaisiksi vyöhykkeiksi”. EU:n perussopimuksissa unionin perustaksi luetaan ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. ”Unkarin laki on häpeällinen.”Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kutsunut Unkarin kiisteltyä lakia häpeälliseksi ja EU:n arvojen vastaiseksi. Jos asia päätyy aikanaan EU-tuomioistuimeen asti, tuomioistuin voi muun muassa määrätä Puolan ja Unkarin maksamaan sakkoja, jos se toteaa niiden rikkoneen EU-oikeutta.


Source: Demokraatti July 16, 2021 19:31 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...