Hynek Pallas: Frieds död minner om hur få vittnen som finns kvar - News Summed Up

Hynek Pallas: Frieds död minner om hur få vittnen som finns kvar


Konstnären Gunter Demnig, som började placera ut snubbelstenarna i Tyskland 1992, gjorde det för att motverka folkmordets påtvingade glömska. Ska vi förstå hur historien bäst vårdas för framtiden – även utan levande vittnen – så måste vi förstå de fel som har gjorts. Att de då upprepar lögner och myter som drabbat judar och romer är ett allvarligt problem för det universella Förintelseminnet. I det forna Östblocket var judar – och romer – inte bara uteslutna ur det påbjudna minnet. I det forna Östblocket var judar – och romer – inte bara uteslutna ur det påbjudna minnet.


Source: Göteborgs-Posten November 26, 2022 16:40 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...