Tror det kan bli vesentlige lettelser - News Summed Up

Tror det kan bli vesentlige lettelser


Det betyr at det er flere innlagt på instutisjonene i kommunene, enn på sykehusene. - Kommunene har meldt at det kan bli behov for regional og nasjonal personellbistand på kritiske samfunnsfunskjoner, i tillegg til barnehager, skoler og i helsetjenestene. - Alle de øvrige tiltakene vil bli vurdert fortløpende, sier Guldvog. - Jeg tror det kan bli vesentlige lettelser, sier Guldvog på spørsmål om hvilke lettelser vi kan vente oss neste uke. Om det er forsvarlig, om det er forholdsmessig i den situasjonen vi er i nå, sier Guldvog.


Source: Dagbladet January 28, 2022 07:25 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...